50 คน

ม.1 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.1 ประจำวัน

รายละเอียด

15 คน

ม.4 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.4 ประจำวัน

รายละเอียด

สรุปจำนวนผู้สมัครตามวันแยกระดับชั้น

ที่ วันที่รับสมัคร จำนวน ม.1 จำนวน ม.4 รวม ร้อยละ +/-
1 24 เม.ย. 2564 31 10 41
31,10,
2 25 เม.ย. 2564 13 2 15
-18,-8,
3 26 เม.ย. 2564 3 0 3
-10,-2,
4 27 เม.ย. 2564 3 3 6
0,3,
5 28 เม.ย. 2564 0 0 0
-3,-3,
รวม 50 15 65 0